Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa sposoby, w jakich Administrator Danych Osobowych oraz Operator Sklepu wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników strony internetowej www.eloftmeble.pl.

1.2. Operatorem Sklepu oraz Administratorem Danych Osobowych jest:

1.2.1. Luupo Sp. z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz, ul. Przemysłowa 1, numer KRS 0000929788

1.2.2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Sklepie.

1.3. W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez e-mail.

1.3.1. Adres kontaktowy e-mail: sale@eloftmeble.pl

1.4. Administrator Danych Osobowych przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27. kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, obowiązującego od dnia 25. maja 2018 r.

1.5. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.5.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:

1.5.1.1. Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)

1.5.1.2. Dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu)

1.5.1.3. Dane transakcyjne (informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach, metodach płatności itp.)

1.5.1.4. Dane elektroniczne (m.in. rodzaj urządzenia (komputera lub urządzenia mobilnego), przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej, identyfikatora urządzenia, adresu IP, ustawień urządzenia i przeglądarki)

1.6. Sposoby zbierania i pozyskiwania danych osobowych

1.6.1. Twoje dane osobowe zbierane są podczas korzystania z naszych usług w takich sytuacjach jak:

1.6.1.1. Zapytania ofertowe o nasze produkty i usługi

1.6.1.2. Subskrypcja naszego Newslettera

1.6.1.3. Rejestracja podczas zakładania konta Klienta

1.6.1.4. Podczas operacji zakupu naszych produktów i usług

1.6.1.5. W trakcie przeglądania strony internetowej

1.7. Cele, w jakich wykorzystywane są dane osobowe:

1.7.1. W celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)

1.7.1.1. Realizacja zamówionych usług

1.7.1.2. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

1.7.1.3. Realizacja subskrypcji Newslettera

1.7.2. W celu wykonywania obowiązków przewidzianych w prawie, w szczególności w prawie podatkowym, rachunkowym, konsumenckim, ochrony danych osobowych (np. wystawienie FV)(art. 6 ust.1 c) RODO)

1.7.3. W naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 f) RODO) takich jak:

1.7.3.1. Komunikacja z Tobą

1.7.3.2. Rozpatrywanie reklamacji, zgłoszeń i zapytań

1.7.3.3. Marketing naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów oraz prezentacja informacji

1.7.3.3.1. Zapisując się na nasz Newsletter, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym treści o produktach i usługach eLoftMeble.

1.7.3.4. Badania satysfakcji klienta

1.7.3.5. Analizy statystyczne i badania rynku, w tym analizy skuteczności działań marketingowych i promocyjnych

1.8. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.8.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

1.8.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).

1.9. Jak długo przechowujemy dane?

1.9.1. przez okres wykonywania zawartej z Tobą umowy, w tym świadczenia usług

1.9.2. przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego zapytania lub reklamacji

1.9.3. przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub, w przypadku dokumentów podatkowych, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej i rachunkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

1.9.4. dane wykorzystywane na podstawie zgody, przechowujemy do czasu jej cofnięcia,

1.9.5. dane wykorzystywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wniesienia sprzeciwu, który uznamy za zasadny.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane na komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

2.3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

2.4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

3.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

 • kurierzy

 • operatorzy pocztowi

 • kancelarie prawne i windykatorzy

 • banki

 • operatorzy płatności

 • organy publiczne

 • operatorzy systemu komentarzy

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 • operatorzy aplikacji mailingowych

3.2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących

 • ich sprostowania

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 • oraz przenoszenia danych.

3.3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz dla części świadczonych usług jest niezbędne.

3.6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

3.7. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje o formularzach

4.1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

4.2. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4.3. Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu np. dokonania zakupu, rejestracji konta itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora

5.1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Sklepem.

6. Istotne techniki marketingowe

6.1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Informacja o plikach cookies

7.1. Sklep korzysta z plików cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”

7.5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje pików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persisent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

7.8. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

8.1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

8.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wejdź w przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z informacjami na temat plików cookies zawartymi w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Shopping Cart