Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego eloftmeble.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy eloftmeble.pl, działający pod adresem www.eloftmeble.pl, prowadzony jest przez firmę

LUUPO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1

87-162 Lubicz Dolny

NIP: 879-273-51-92

1.2. Kontakt ze Sklepem: drogą elektroniczną: sale@eloftmeble.pl.

1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Sklep Internetowy eloftmeble.pl świadczy następujące usługi:

 • nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie eloftmeble.pl drogą elektroniczną;

1.5. Oferta Sklepu Internetowego eloftmeble.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. W przypadku chęci zamówienia większej ilości produktów zapraszamy do składania zapytań na adres: sale@eloftmeble.pl

2. Pojęcia

eloftmeble.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę LUUPO Sp. z o.o. (w Regulaminie zamiennie jako Sklep Internetowy).

Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe niezbędne w toku realizacji zamówienia.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl.

Konto Klienta – część strony internetowej eloftmeble.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.

Produkty – towary oferowane przez eloftmeble.pl i LUUPO Sp. z o.o., które można zamawiać za pośrednictwem eloftmeble.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania przypisanego do niego numeru.

Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl Klient jest zobowiązany do:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło;

 • zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego eloftmeble.pl;

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez eloftmeble.pl drogą elektroniczną.

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl jest bezpłatna.

3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

4. Usunięcie Konta Klienta

4.1. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić:

W wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego eloftmeble.pl – drogą elektroniczną na adres e-mail: sale@eloftmeble.pl, listownie na adres: LUUPO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 87-162 Lubicz Dolny. Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

W przypadku braku aktywności na Koncie Klienta, konto zostanie usunięte przez eloftmeble.pl po upływie roku od ostatniego logowania.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w procesie Rejestracji.

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma LUUPO Sp. z o.o.

5.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie Rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie).

5.4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę LUUPO Sp. z o.o. w celu wysyłania na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera, informującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych na eloftmeble.pl

5.5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.6. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.

6.2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl oraz konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej eloftmeble.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:

 • wyboru zamawianych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej eloftmeble.pl

 • wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl (zob. § 8. Formy płatności);

 • wyboru sposobu dostawy (zob. § 8. Dostawa) oraz adresu dostawy, a także adresu wystawienia faktury.

6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie specyfikacji zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep Internetowy eloftmeble.pl, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

7. Ceny towarów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego eloftmeble.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT od towarów i usług.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy, ewentualnych opłat celnych), chyba, że informacja na stronie internetowej Produktu mówi inaczej.

7.3. Oferta cenowa Produktów w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl może się różnić od oferty cenowej w innych sklepach.

7.4. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego eloftmeble.pl są cenami podstawowymi, od których naliczane są ewentualne rabaty związane z promocjami.

7.5. Promocje w Sklepie Internetowym eloftmeble.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy eloftmeble.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:

 • przelew bankowy:

LUUPO Sp. z o.o.

ING Bank Śląski S.A.

70105019791000009081410160

 • Przelewy24
 • płatność za pobraniem

8.2. Sklep Internetowy eloftmeble.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:

 • za pośrednictwem firm kurierskich

 • osobiście pod adresem
  ul. Przemysłowa 1, 87-162 Lubicz Dolny

8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy eloftmeble.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu.

8.4. Sklep Internetowy eloftmeble.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8.5 Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania Klienta.

9. Realizacja zamówienia

9.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Produktu.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep Internetowy eloftmeble.pl informuje Klienta o stanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. Do Klienta należy decyzja o sposobie jego realizacji – wysłanie dostępnych Produktów lub rezygnacja z całego zamówienia. W sytuacji braku podjęcia decyzji przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 5 (pięciu) dniach od daty wysłania informacji przez Sklep Internetowy eloftmeble.pl.

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Sklep Internetowy eloftmeble.pl informuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

9.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

 • dla transakcji bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą lub przelewem) – z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy LUUPO Sp. z o.o.

 • dla transakcji gotówkowych (odbiór osobisty, przesyłka za pobraniem) – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eloftmeble.pl (zob. § 6, ust. 6.5).

9.3. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eloftmeble.pl

9.4. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy eloftmeble.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku składania zamówienia.

9.5. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

9.6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku wpłaty po upływie tego terminu, zamówienie zostaje anulowane.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zamówionego towaru.

Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: sale@eloftmeble.pl

Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: LUUPO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1, 87-162 Lubicz Dolny

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy eloftmeble.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

Sklep Internetowy eloftmeble.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (spoza oferowanej przez nas możliwości personalizacji produktów) Klienta nie podlegają zwrotowi.

11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu.

11.2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: sale@eloftmeble.pl

11.3. Sklep Internetowy sale@eloftmeble.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy eloftmeble.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

11.5. Sklep Internetowy eloftmeble.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.eloftmeble.pl

12.3. eloftmeble.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie www.eloftmeble.pl

Shopping Cart